Als je een afwijzing krijgt dan komt het zeer vaak voor dat het bedrijf niet de reden vermeldt waarom je bent afgewezen of ze geven alleen een vage aanduiding. In de meeste gevallen ontvang je een standaardbrief die aan elke afgewezen sollicitant wordt toegestuurd.

Het is altijd verstandig het bedrijf op te bellen om te informeren naar de reden van afwijzing. Men kan je wijzen op zwakke punten in je presentatie waaraan je bij een volgend sollicitatiegesprek aandacht kan besteden. Durf gerust door te vragen. Je hebt er per slot van rekening veel moeite voor gedaan. Je hebt een sollicitatiebrief geschreven, je hebt tijd vrijgemaakt voor het gesprek en de voorbereidingen.

Helaas komt het in de praktijk vaak voor dat een sollicitant wordt afgewimpeld met een weinig of nietszeggende verklaring. Meestal wordt de sollicitant dan op gevoelsmatige gronden niet geschikt geacht voor de betreffende functie.

Blijven doorgaan en steeds het beste van jezelf geven!


Vorige pagina: Psychologische test: waardeloos of waardevol?

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.