- Neem de tijd voor het schrijven van je brief. Schrijf je brief, leg hem weg voor een paar uur of een dag. Herlees de brief en maak de nodige aanpassingen.

- Laat je brief altijd nalezen door vrienden, familie of kennissen. Zij vinden waarschijnlijk nog fouten die jij over het hoofd hebt gezien.

- Vermijd dt-fouten. Op school is er bij iedereen van kleins af aan ingestampt dat een dt-fout de ergste fout is die je maar kan maken. De meeste mensen schreeuwen dan ook moord en brand als ze een dt-fout tegenkomen. Dus controleer je brief er dan ook op. Eén dt-fout en je kan het wel schudden.

- Gebruik de spellingscontrole van Word of surf naar http://www.vandale.nl als je de schrijfwijze van een woord wil opzoeken.

- Zorg ervoor dat je opvalt tussen de andere sollicitanten. Dit doe je door je brief in de je-vorm en niet in de ik-vorm te schrijven. Laat zien dat je de belangen van het bedrijf op de eerste plaats zet. De ik komt wel naar voren in je CV. Hierin staat wat je tot nu toe gedaan hebt.

- Vermijd negatieve woorden. Zeker de woorden ‘niet’ of ‘nooit’.

- Gebruik enkel de tegenwoordige tijd. Je werkt, je rijdt, …

- Maak het jezelf niet te moeilijk. Schrijf korte zinnen. Een zin van één regel is lang genoeg.

- Geef voordelen, voordelen, voordelen. Stel jezelf altijd de vraag waarom ze jou moeten aannemen.

- Houd de brief zakelijk en zo kort mogelijk. Beperk hem tot 1 A4. Vertel je boodschap in 10 à 15 dynamische zinnen.

- Verzorg de bladspiegel. Laat voldoende witruimte, spaties en marges.

- Verstrek geen informatie die niet relevant is voor de vacature. Vraag je steeds af of datgene wat je schrijft van belang is voor het bedrijf en de functie.

- De brief moet er vormelijk netjes en keurig uitzien: geen koffievlekken op het papier, geen gerafelde randen, geen gekleurd papier, geen verbeteringen met tipex, geen ezelsoren, … .

- Bewaar altijd een dubbel van je brieven. Deze kunnen later nog als geheugensteuntje dienst doen voor het sollicitatiegesprek.

- Vergeet zeker niet te ondertekenen.

- Vermijd uitleg tussen haakjes of gedachtestreepjes.

- Vermijd te bescheiden woorden zoals "eventueel", "mogelijk", "misschien", "menen" of te voorzichtige uitdrukkingen als "Hiermee neem ik de vrijheid mijn kandidatuur te stellen …".

- Zoek vooral een aantrekkelijke, enthousiaste en persoonlijke openingszin, waarmee je de aandacht trekt.

- Vergeet in je brief vooral niet – beknopt en doelgericht – het "waarom" van je sollicitatie te vermelden. Druk vooral uit wat je precies in deze functie, bedrijf of sector aantrekt.

- Je brief is geen mini-CV en mag er dus ook geen kloon van zijn. Herhaal in je sollicitatiebrief inhoudelijk zeker niet dezelfde items die in je CV aan bod komen. Doe evenmin heel je levensverhaal uit de doeken.


Vorige pagina: Onderscheid moet er zijn
Volgende pagina: De inhoud van je curriculum vitae

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.