´╗┐

De psychologische tests hebben als functie te voorspellen of een kandidaat voldoet aan de eisen en normen die een bedrijf stelt. Aan de hand van die eisen en normen stelt een bedrijf een zogenaamd margeprofiel op. Geeft de test aan dat de kandidaat binnen het margeprofiel valt, dan is hij aangenomen of komt hij een ronde verder. Er zijn verschillende soorten tests. Met welke je te maken krijgt is afhankelijk van de functie waarnaar je solliciteert.

Een belangrijke reden voor het gebruik van psychologische tests is dat ze minder tijdrovend en minder kostbaar zijn dan andere selectiemethoden. Daarnaast is men van mening dat deze selectiemethode de kwaliteiten en verwachtingen van een kandidaat objectiever meet. Er is veel kritiek op deze selectiemethode. Toch wordt hij nog steeds vaak gebruikt.

Of een test nu waardevol of waardeloos is, het in de eerste plaats van belang dat je je realiseert dat de waarde van de uitslag relatief is. In de praktijk blijkt dat kandidaten zich laten ontmoedigen door negatieve resultaten. Dat is niet nodig. Het zegt weinig over je vaardigheden. Blijf gewoon in jezelf geloven. Het is jammer dat sommige bedrijven de onderzoeken als zaligmakend beschouwen. De psychologische test zou als ondersteuning van het interview moeten dienen, maar in de praktijk blijkt hij deze vaak geheel te vervangen.

Natuurlijk kan je je medewerking aan een test weigeren. Dit betekent echter meestal wel dat de sollicitatieprocedure voor je voorbij is. Indien je een onderzoek hebt ondergaan, heb je recht op inzage van de beoordeling. Het is belangrijk dat je daar gebruik van maakt. Het kost je wat extra moeite en tijd, maar het loont. Je krijgt door het bestuderen van de uitslag een beter beeld van hoe psychologen je beoordelen op grond van een dergelijk onderzoek en het laat zien op welke gebieden je sterke en zwakke punten liggen. Bovendien krijg je een beter inzicht in de testmethoden en hun functioneren.

Onderzoeken tonen aan dat sollicitanten betere resultaten behalen als ze geoefend hebben. De toetsen waarmee ze geoefend hebben mogen dan gerust verschillen van de toetsen die tijdens de sollicitatieprocedure worden afgenomen. Maar er zijn nog meer factoren die het resultaat beïnvloeden. Bijvoorbeeld je lichamelijke en geestelijke gesteldheid op het moment van afname.

Enkele internetsites waar je kan oefenen met intelligentie- en persoonlijkheidstests zijn:


Vorige pagina: De rol van de waarheid
Volgende pagina: Wat te doen bij een afwijzing?

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.