Referentiepersonen zijn beslist nuttig, maar hun impact mag zeker niet overschat worden. Ze staan niet borg voor de kwaliteiten of bekwaamheid van een sollicitant, maar kunnen hooguit een toelichting geven bij een bepaalde kandidatuur. Doorgaans worden deze referenties niet systematisch nagetrokken, maar slechts in geval van twijfel of discussie over een aantal kandidaten van gelijkaardig niveau. Men gaat er immers van uit dat er altijd een zekere vertekening aanwezig is bij referenties die door de kandidaat zelf naar voren worden geschoven. Sollicitanten zullen immers referentiepersonen uitkiezen die hun sterke punten belichten en een oogje sluiten voor de onvolmaaktheden in hun persoon of prestaties.

Selecteer je referentiepersonen met veel zorg. De referenties moeten relevant zijn voor de functie en dus professioneel gericht zijn. Besef ook dat sommige referenties een averechts effect kunnen hebben.

Selecteer hen ook in de tijd. Het moet vooral om mensen gaan die iets zinnigs kunnen vertellen over je prestaties, realisaties of ontwikkeling van de afgelopen vijf jaar.

Beperk het aantal referentiepersonen tot een vijftal.

Speel niet van bij het eerste gesprek al je referentietroeven uit. Het kan best zijn dat je in de loop van de procedure nog met een sterke referentie op de proppen moet komen.

Je referentiepersoon moet je persoonlijk op de hoogte brengen van het feit dat hij/zij ingeschakeld wordt in je sollicitatie. Wanneer het blijkt dat een referentiepersoon niet op de hoogte is van je sollicitatie, dan val je meteen door de mand. Schrijf een aantal punten op waarvan je graag hebt dat je referentie ze vermeldt. Je coördineert zo de antwoorden van verschillende mensen en zorgt ervoor dat ze een goed, eenvormig verhaal vormen. Je wil natuurlijk niet dat deze opmerkingen gemaakt overkomen. Geef daarom alleen maar aan wat voor soort opmerkingen je hoopt te krijgen.

Laat niet alleen een briefje met aanwijzingen achter, maar ook een aantal exemplaren van je CV. Eén exemplaar kan worden gebruikt als spiekbrief bij het verstrekken van referenties en de andere exemplaren kunnen van pas komen als je referentie werkgevers kent die geïnteresseerd zijn in iemand met jouw profiel.

Neem regelmatig contact op met je referenties. Daarmee geef je niet alleen aan dat je nog steeds op zoek bent naar een baan, maar heb je ook de gelegenheid om de persoon te bedanken voor zijn/haar hulp. Je kan zo ook nagaan welke werkgevers interesse hebben getoond. Bedrijven gaan pas referenties natrekken als je een serieuze kans maakt op de baan.

Probeer in eenzelfde bedrijf niet één maar bij voorkeur twee referentiepersonen te vinden. Dat wekt vertrouwen.

Realiseer je ook dat de keuze van referentiepersonen “iets” kan verraden over je vroegere werkervaring.

Stuur zeker geen ronkende aanbevelingsbrieven van schepenen, burgemeesters of leidinggevende ambtenaren mee. Deze tactiek zal je kandidatuur in de meeste gevallen eerder negatief beïnvloeden, omdat men dan kan denken dat je een gebrek aan competentie wil compenseren.


Vorige pagina: Curriculum vitae - werkervaring
Volgende pagina: Curriculum vitae tips

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.