Je persoonlijke gegevens, zoals achternaam, voornaam, adres, woonplaats, geboortedatum, burgerlijke staat (en niet burgerlijke stand), aantal kinderen, geslacht, nationaliteit, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres. Voeg je foto toe indien er in de vacature naar gevraagd wordt, liefst een gewone pasfoto. Indien er niet naar een foto gevraagd wordt, ben je vrij om een foto aan je CV toe te voegen.


Vorige pagina: De inhoud van je curriculum vitae
Volgende pagina: Curriculum vitae - opleiding

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.